Folkeaksjonen ny veg Nærøydalen- Voss.  08.02.13

Til framsida.

 

Om lag 350 møtte opp på demonstrasjonen, og det var kaldt rundt. -18gr.

 

--------------------------------

Folk på veg, fint at so mange stilte opp, men det hadde vore plass til fleire.

-----------------------

Bålpanner var godt å ha.

-----------------

Bålpanner var plassert rundt slik folk kunne varma seg, her har dei tenkt på alt,

 til og med Holbygdi bondekvinnelag stilte med varm saft.

-----------------

-----------------

Blide Lønara fortel ei skrøne til ein skeptisk Oppheimar.

-----------------

Tavla!! ryggen til rektor:-)

-----------------

Dei to store medie-kanalane var på plass NRK Hordaland og...........

-----------------

....... avisa Hordaland.

-----------------

Einar Jordalen rigga bilen sin til sene for anledninga.

-----------------

Det er jo kjekt, ein får jo møta bygdafolket, ikkje berre 17 mai.

-----------------

Lastebileigarane stilte villig opp med lastebilane/vogntogene sine under aksjonen.

-----------------

Folk venta på det skulle starta, det var kaldt dette.

-----------------

Jørn Nordgård var ein flink konfransier.

-----------------

Klokka 17.00.  Aksjonsleiar Arne Gilbakken ynskte folk velkomen til markeringa.

-----------------

Mange med plakatar.

-----------------

Hans Erik Ringkjøb (ordførar Voss) som ville stilla opp i tjukt og tunt,

til og med hjelpa å skriva brev til myndigheita, blir bra dette.

-----------------

NAF v/ Frode Rogne

-----------------

LO v/Ørjan Myrmel.

----------------

Marta Finden Halset (ordførar i Vik) som ikkje var komen for å fortelja om Vikafjellstunellen,

men det var det fyrste som ho tok opp, til stor applaus frå alle.

--------------------

FAU v/Åse Karin Ramsøy (veldig flink Åse Karin)

--------------------

I tilegg til desse var det fleire som tok til ordet, både politikara (som og dreiv med valgkamp)

 og andre som hadde med stamvegen E16 å gjera.

Men igjen, all honør til komiteen som har gjort ein kjempejobb!!!

-------------------------------------------------------

Vestlandsrevyen si sending.

--------------------------------------------

 

Til toppen.                                    Til framsida.