Har vassa i snjo i dag.  10.11.13

                                  Til framsida.

 

 

--------------------------------

-----------------------

Klar ferdig gå, då starta me på motbakkane.

-----------------

Fleire spreke folk ute i dag.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Her kjem ein springande, spreking.

----------------

-----------------

-----------------

Kaset.

-----------------

-----------------

Snart oppe no Steinar.

------------

Vakkert.

----------------

Då var me framme, eit slit på slutten.

--------------------

So på veg heimatt.

------------

Bordalsfjedle

---------

Skal snart dukka ned i skoddo.

-------------------------------------------------------

 

Til toppen.                                    Til framsida.