Prøver litt i frå stølen i dag og.  15.07.12

                                  Til framsida.

 

--------------------------------

Godt å ha stillas når det høgt under taket.

-----------------------

Flink å svinga kosten.

-----------------

Ferdig!!!

-----------------

Nytt golv-prosjekt.

-----------------

Senteravstand på bjelkane er ?????

No veit eg kvifor det var svikt i golvet.

-----------------

Traileren er lasta opp, klar for innlevering av lånt utstyr.

-----------------

Slik går no dagane.

-------------------------------------------------------

 

Til toppen.                                    Til framsida.