Sundvestølen.  20.05.14

                                  Til framsida.

 

Sjekka snjomengd og rydda litt rundt huset.

--------------------------------

Litt for mykje snjo att.

-----------------------

Kom opp her, men ikkje lenger.

-----------------

Kaset.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Reppane

-----------------

-----------------

----------------

-----------------

-----------------

Lønahorgi.

-----------------

 

-------------------------------------------------------

 

Til toppen.                                    Til framsida.