Spasertur.  28.10.12

                                  Til framsida.

 

--------------------------------

Bakar Astrid lagar gode skillingsbollar.

-----------------------

-----------------

-----------------

-----------------

Det haustas.

-----------------

Lang, lang rekke.

-----------------

Her møtes mor og son.

-----------------

To damer på tur.

-----------------

Ulvund.

-----------------

Best`n og Vilde.

-----------------

Vinje kyrkje.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Her alt klart til neste sesong.

-----------------

 

-------------------------------------------------------

 

Til toppen.                                    Til framsida.