Voss Ungdomskule  72/73-73/74

                                  Til framsida.

Eigar av bileta Hilda Reime Sørlie.

---------------------------

Klassestyrar Marta Lauvås

-------------------------------

Arild Rekve, Ivar Flatabø.

-----------------------------------------

Olav Stenrud, Arild Rekve, Ivar Flatabø.

------------------------------------

Rigmor Bolstad Vedaa, Ragnhild Kløve Bystøl, Ivar Flatabø, Annlaug Bauthus, Inge Hernes.


---------------------------------

Olav Loven.

--------------------------------

Inge Hernes.

--------------------------

Arne Sigbjørn Bidne, Halldor Arne Skutlaberg, Svein Kyte.

---------------------------

Unni Bø, Halldor Arne Skutlaberg, Nils Stavenes, Jan Egil Brunborg.

---------------------------------

Unni Bø, Annlaug Bauthus, Berit Åsvang, Kjell Kvarme, Anne Berit Flansås, Eli Helene Tveito Tennebekk.

 

--------------------------------

Olav Inge Drevsjø, Ivar Flatabø.

-------------------------------------------------------

Oddvar Lid, Berit Åsvang, Annlaug Bauthus, Ivar Flatabø, Halldor Arne Skutlaberg.

----------------------------------------------------

Ynskjer fleire bilete om det er nokon som har??

olstenru@online.no

 

Til toppen.                                    Til framsida.